Equitherapie en -coaching

Equitherapie en -coaching

Wist je dat:

  • mensen een stuk rustiger worden door de aanwezigheid van paarden?
  • je dit ook meeneemt naar het dagelijks leven?
  • jouw (onbewuste) hulpvraag aan het licht komt tijdens de paardencoaching?
  • je daar vaak ook al antwoorden of ideeën hoe je hiermee om kan gaan op vindt tijdens de sessies?
  • de pony’s dit namelijk haarfijn aanvoelen?
  • de pony’s en jijzelf je daardoor aanzetten tot een verandering?
  • kinderen met leesproblemen vaak beter gaan lezen OP een paard?
  • dit ook geldt voor andere basisschoolvakken?
  • kinderen die met pony’s leren sterk te staan dat in hun dagelijks leven ook meer gaan doen?
Je hulpvraag helder krijgen: een tijdlijn uitzetten

Wat is Equitherapie/paardencoaching en voor wie is het bedoeld?
Paarden zijn vooral bekend van het paardrijden. Maar paarden zijn zoveel breder inzetbaar! Ze voelen haarfijn aan wat er in ons omgaat. Het contact en de omgang met paarden kan ook opvoedend werken en ons helpen bij onszelf te komen. De paarden en pony’s helpen de therapeut. Door oefeningen en spelletjes met behulp van de pony’s komen kinderen (en volwassenen) beter in balans.
Coaching gaat over het verbeteren van het huidige functioneren, de wens van de cliënt.
Begeleiding is het ondersteunen van de cliënt in zijn of haar proces.
De Ruiterburcht is vooral geschoold op onderwijsgebied en heeft ervaring met speciale (onderwijs-) behoeften door het werk met mensen met diverse uitdagingen.

Op de website van Chiron Center van Drs. Cynthia van der Wal kun je meer lezen over Equine Assisted Coaching en wat de opleiding inhoudt: https://www.chironcenter.nl/therapie.html

Is er echt contact?

Bij de Ruiterburcht werken we met het paard in het contact vanaf de grond, maar ook in vrijheid, leidend en rijdend en met kinderen ook d.m.v. voltigeren op de pony’s.

Contact vanaf de grond:
Afstemmen op elkaar. Wie ben jij?
Leidend:
Een oefening in samenwerking
De beginselen van het voltigeren oefenen

Meer lezen:

Nederlandse stichting Helpen met Paarden – Equitherapie.

Artikel GGZ: Equitherapie, therapie met paarden helpt bij depressie