Fases van het leren schrijven & lezen

Fases van het leren schrijven & lezen

Om te leren lezen moet je eerst goed je lichaam leren gebruiken.

Wat hebben de fases van de motoriek en het leren schrijven nou te maken met leesproblemen en/of dyslexie? Als deze fases niet goed zijn doorlopen is het mogelijk dat het kind minder goed leert lezen. Leren lezen doe je namelijk met je hele lijf. Eerst een korte uitleg over de verschillende fases.

A-symmetrische fase (0-4 jaar)
In deze fase werken de beide hersenhelften nog gescheiden. Het kind moet nog ruimtebesef krijgen.

Symmetrische fase (4-6 jaar)
Nu werken de linker- en de rechterhersenhelft gelijktijdig, simultaan.
Er wordt een verbinding gelegd (balkfunctie). Het kind heeft beide handen nodig om meerdere dingen tegelijk waar te nemen.

Lateralisatie (6-9 jaar)
Deze fase kenmerkt zich tot de handmotoriek, want de duim neemt de functie over van de andere hand. Pakte het kind eerst een voorwerp met beide handen, nu kan het voorwerp met één hand oppakken. Lateralisatie verwijst naar de functionele verschillen tussen beide hersenhelften.

Dominantie (9-12 jaar)
Het kind kan nu onafhankelijke bewegingen maken met één van beide handen. Als één hersenhelft overheerst dan noemen we dat dominantie. Dit kan alleen als de symmetrische- en lateralisatiefase goed doorlopen zijn.
Meestal is rond het 5e levensjaar de dominantie wel aanwezig.
Wanneer een kind moeite heeft met de lateralisatie, kan het door extra symmetrische- en parallelschrijfoefeningen motorisch sterker worden.

En hoe zit het dan met het leren lezen?


Om te leren lezen zijn er 3 dingen vooral belangrijk:

  • Zintuigontwikkeling: hoe werken de ogen en oren?
  • Samenwerking hersengebieden/ motorische ontwikkeling
  • Werking van het kortetermijngeheugen

Leren lezen is kennis opnemen. Daarvoor is een goed werkend geheugen nodig. Deze ontstaat door goed ontwikkelde zintuigen. En die goed ontwikkelde zintuigen ontstaan weer door spelen en bewegen.
Een goed ontwikkeld geheugen werkt dus pas optimaal wanneer alle zintuigen goed ontwikkeld zijn.

Nu is het al iets duidelijker wat de motorische fases te maken hebben met lezen. Iets genuanceerder:

Naast het zien van een letterbeeld (visueel; hoe werken de ogen?) is het ook van belang dat het kind de letter goed hoort (hoe werken de oren?) en begrijpt en onthoudt (geheugen). Ook moet het leren en onthouden dat een bepaalde klank bij een bepaald letterbeeld hoort. Het moet weten dat het letters zijn en ook nog verschillende letters samenvoegen tot een woord. Dit laatste zit weer in een heel ander gebied in de hersenen dan de andere vaardigheden. Al die woorden samen maken een zin (ook weer een ander gebied in de hersens) en het uitspreken van die zin is weer een andere vaardigheid en zit weer in een ander stukje van de hersenen. Verder is het van belang dat het kind begrijpt wat de zin betekent (weer een ander gebied in de hersenen).

Al die gebiedjes zijn nodig om te leren lezen en moeten met elkaar samenwerken. Bij kinderen die moeite hebben met lezen zijn de verbindingen tussen deze gebiedjes niet goed bevestigd en dan maken ze omwegen naar de verschillende gebieden. Het is de bedoeling dat deze verbindingen goed worden aangelegd en bevestigd. Dat kan door bepaalde oefeningen. Je kunt er zelf al heel veel aan doen gelukkig dus.

Wist je dat je door de verschillende oefeningen op het paard te doen je alle zintuigen stimuleert? Eén en één is twee: doe de oefeningen op een paard: goed voor het oefenen met alle zintuigen, bewust en onbewust, en het is natuurlijk gewoon ook veel leuker!

Heeft jouw kind moeite met lezen? De Ruiterburcht kan je helpen!
Lees hier meer: Activiteiten en diensten en Blog.
Klik op Contact gegevens en bel of mail mij voor een vrijblijvende afspraak!

Bron: Ergotherapie-richtlijnen en Dyslexie en touwtje springen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *